Illumination von Schloss Liebieg (Kobern-Gondorf)

19. Mai 2011 – Garry Krätz illuminiert Schloss Liebieg in Kobern-Gondorf an der Mosel.